LNP Benelux referenties

Een strategische partner zoeken

LNP Benelux referenties

Gerichte verkoopopdracht

Met de juiste strategische partner kunt u uw slagkracht op de thuismarkt vergroten, nieuwe markten betreden, nieuwe en grotere klanten verwerven, nieuwe medewerkers aantrekken, expertise vergroten, uw aanbod verbreden, investeren in nieuwe technologie en/of schaalvoordelen benutten. Met gerichte marktkennis en een groot internationaal netwerk helpt LNP uw bedrijf bij het vinden van een goede strategische partner en het aangaan van cross-border fusies en overnames.

Indien u als eigenaar open staat voor verkoop aan of participatie van een strategische of financiële investeerder, dan biedt LNP de mogelijkheid tot een Gerichte Verkoopopdracht. Met een Gerichte Verkoopopdracht (link) komt u snel in contact met een of enkele strategische investeerders.

Gerichte verkoopopdracht

Met de juiste strategische partner kunt u uw slagkracht op de thuismarkt vergroten, nieuwe markten betreden, nieuwe en grotere klanten verwerven, nieuwe medewerkers aantrekken, expertise vergroten, uw aanbod verbreden, investeren in nieuwe technologie en/of schaalvoordelen benutten. Met gerichte marktkennis en een groot internationaal netwerk helpt LNP uw bedrijf bij het vinden van een goede strategische partner en het aangaan van cross-border fusies en overnames.

Indien u als eigenaar open staat voor verkoop aan of participatie van een strategische of financiële investeerder, dan biedt LNP de mogelijkheid tot een Gerichte Verkoopopdracht. Met een Gerichte Verkoopopdracht komt u snel in contact met een of enkele strategische investeerders.

Infographic gerichte verkoopopdracht
LNP Benelux gerichte verkoopopdracht

Kennismaken met LNP

Als u nadere informatie over ons bedrijf of onze aanpak wilt dan staan onze medewerkers u graag te woord. Voor aanvang van de opdracht hebben de meeste klanten een adviseur minimaal een keer ontmoet en vaak meerdere keren gesproken. De afspraken over de samenwerking worden bondig en helder geformuleerd in de bemiddelingsovereenkomst. In de indicatieve planning is aangegeven wat LNP in welke fase doet en welke bijdrage van u wordt verwacht.

Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen werkt LNP in teams. Het traject start met een bijeenkomst, waarin LNP de stappen toelicht en vragen beantwoordt.

Investment proposal

In de tweede fase verzamelt en presenteert LNP de door u aangeleverde informatie over de onderneming. LNP stelt in overleg met de klant een (anoniem) Investment Proposal (IP) op. Na ondertekening van de Non Disclosure Agreement (NDA) wordt een afspraak gemaakt voor de introductie.

LNP heeft entree bij een groot aantal strategische partijen.

Introductie geselecteerde strategische of financiële investeerder(s)

Eén of enkele geselecteerde en gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismaking met de eigenaar. LNP (bege)leidt dit gesprek en de eigenaar verzorgt een management presentatie.

Investment proposal


In de tweede fase verzamelt en presenteert LNP de door u aangeleverde informatie over de onderneming. LNP stelt in overleg met de klant een (anoniem) Investment Proposal (IP) op. Na ondertekening van de Non Disclosure Agreement (NDA) wordt een afspraak gemaakt voor de introductie.

LNP heeft entree bij een groot aantal strategische partijen.

Introductie geselecteerde strategische of financiële investeerder(s)


Eén of enkele geselecteerde en gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismaking met de eigenaar. LNP (bege)leidt dit gesprek en de eigenaar verzorgt een management presentatie.

LNP Benelux diensten

Informatie uitwisseling

Met één of enkele partijen vinden vervolggesprekken plaats. Nadere informatie wordt uitgewisseld. LNP zal in deze fase de kandidaat vragen om op basis van specifieke uitgangspunten een indicatief voorstel te doen.

Onderhandeling en LOI

LNP zal in deze fase namens u een (tegen)voorstel formuleren en in onderhandeling treden. Het kan raadzaam zijn om een waardering van uw bedrijf te maken waarin de marktpotentie en synergievoordelen voor een specifieke koper zijn meegenomen. Deze fase wordt afgesloten met een Overeenkomst op Hoofdlijnen of Letter of Intent (LOI).

Informatie uitwisseling

Met één of enkele partijen vinden vervolggesprekken plaats. Nadere informatie wordt uitgewisseld. LNP zal in deze fase de kandidaat vragen om op basis van specifieke uitgangspunten een indicatief voorstel te doen.


Onderhandeling en LOI


LNP zal in deze fase namens u een (tegen)voorstel formuleren en in onderhandeling treden. Het kan raadzaam zijn om een waardering van uw bedrijf te maken waarin de marktpotentie en synergievoordelen voor een specifieke koper zijn meegenomen. Deze fase wordt afgesloten met een Overeenkomst op Hoofdlijnen of Letter of Intent (LOI).

LNP Benelux - gerichte verkoopopdracht

Due diligence, koopovereenkomst en closing

Na ondertekening van LOI zullen koper en verkoper in overleg een Due Diligence onderzoek uitvoeren en een Koopovereenkomst opstellen. LNP managet dit proces en uw accountant en een door u gekozen jurist verzorgen dit traject. LNP ziet er op toe dat de transactie op het moment van overdracht wordt uitgevoerd conform de afspraken (deal closing).  


De doorlooptijd van een gerichte verkoopopdracht is in de regel 4 tot 8 maanden.

LNP Benelux - Onno Jol

Wilt u een vertrouwelijk en informeel adviesgesprek?

Neem contact op met Onno Jol | Managing director

📞 +31 88 0278230

📩 onno@lnpgroup.com