LNP Benelux - gerichte verkoopopdracht

Verkoop van uw bedrijf voorbereiden

LNP Benelux - gerichte verkoopopdracht

Motieven voor het verkopen van uw bedrijf

De belangrijke beslissing om het bedrijf al dan niet te verkopen moet weloverwogen genomen worden. Neem de tijd en voorkom dat u een dergelijk besluit in een opwelling neemt. Er kunnen persoonlijke motieven zijn, bijvoorbeeld omdat u minder wilt gaan werken of omdat u (een deel van) het vermogen wilt veilig stellen. Zakelijke motieven kunnen bijvoorbeeld zijn dat u een samenwerkingspartner zoekt of dat zich een verkoopkans voordoet.

Het is belangrijk dat u de juiste voorbereidingen doet voor het verkopen van uw bedrijf. Op deze pagina lichten wij dit kort toe. Voor verdere informatie over het verkopen van uw bedrijf verwijzen wij u graag door naar ons kennisartikel “Voorbereiden van een verkoop”.

Motieven voor het verkopen van uw bedrijf

De belangrijke beslissing om het bedrijf al dan niet te verkopen moet weloverwogen genomen worden. Neem de tijd en voorkom dat u een dergelijk besluit in een opwelling neemt. Er kunnen persoonlijke motieven zijn, bijvoorbeeld omdat u minder wilt gaan werken of omdat u (een deel van) het vermogen wilt veilig stellen. Zakelijke motieven kunnen bijvoorbeeld zijn dat u een samenwerkingspartner zoekt of dat zich een verkoopkans voordoet.

Het is belangrijk dat u de juiste voorbereidingen doet voor het verkopen van uw bedrijf. Op deze pagina lichten wij dit kort toe. Voor verdere informatie over het verkopen van uw bedrijf verwijzen wij u graag door naar ons kennisartikel “Voorbereiden van een verkoop”.

De voorbereiding

Indien u besloten heeft de onderneming te verkopen, dan heeft het verkoopproces afhankelijk van de situatie in de regel een doorlooptijd van 6 tot 12 maanden. Houdt er rekening mee dat de voorbereiding tijd kan vergen en dat kopers na de transactiedatum graag zien dat u nog geruime tijd actief bent, of in ieder geval de contacten en werkzaamheden zorgvuldig overdraagt.
LNP Benelux - Onze aanpak
Als u uw bedrijf op een goede manier wilt overdragen en een maximale overnamesom wilt realiseren, is een goede voorbereiding van groot belang. Een bedrijfsscan kan een goed startpunt zijn om vast te stellen aan welke aspecten u voorafgaand aan het verkooptraject aandacht kunt besteden. Het ligt voor de hand om ervoor te zorgen dat het management en relatiebeheer niet langer alleen van u afhankelijk is. Denk ook bijvoorbeeld aan goede contracten met klanten en personeel, vastlegging van processen, klantenanalyse, het verdienmodel, EBITDA en cashflow. Het zijn allemaal aspecten die de overnamesom mede bepalen.

Bedrijfsscan

Haal meer uit uw bedrijf. De Bedrijfsscan zorgt voor verbetering van waarde en rendement. Want niet alleen bij verkoop of fusie is het van belang uw kantoor en uw winstniveau op peil te hebben, ook in bestaande situaties zal een regelmatige update zorgen voor een beter rendement.
De Bedrijfsscan biedt een overzichtelijke handreiking, waarmee u op korte termijn al meer rendement kunt realiseren en op korte en langere termijn de waarde van uw onderneming kunt verhogen. Aan de orde komen:  

  • Technology
  • Markt en klanten
  • Organisatie en management
  • Strategie
  • Verdienmodel
  • Financiën
  • Benchmark en Rapportage
  • Advisering en begeleiding

Dankzij de  Bedrijfsscan krijgt de eigenaar een actueel inzicht in zijn bedrijf met de concrete verbeterpunten. Het gegarandeerd verbeterde rendement, dat daarbij op de korte en de lange termijn wordt behaald, verhoogt ieder jaar uw winst en uw bedrijf komt in optimale waarde voor verkoop of fusie.

LNP Benelux - specialist in cross border fusies en overnames Tech sector

Welke type kopers zijn er?

We onderscheiden een viertal type kopers. Bij de selectie voor een passende match is het van belang om hun motieven te kennen om voor- en nadelen af te wegen.

Ondernemers

Een ondernemer is een persoon die uw onderneming overneemt om deze zelfstandig voort te zetten. In plaats van zelf op te bouwen kiest de ondernemer ervoor om een investering te doen en in uw voetsporen te treden om het bedrijf uit te bouwen.

Strategische investeerders

Een strategische investeerder is reeds actief in uw of een aanverwante marktsegment. Binnen de ICT zijn er enerzijds lokale en anderzijds internationale generalisten of specialisten. Lokale kopers beogen veelal synergievoordelen te behalen, terwijl internationale partijen tot doel hebben om nieuwe markten te betreden of hun portfolio voor bestaande klanten uit te breiden.

Financiële investeerders

Een financiële investeerder is meestal een venture capitalist of een participatiemaatschappij. Deze partijen kijken vooral naar het huidige en toekomstige rendement. Venture capitalists zijn bereid om beperktere bedragen te investeren dan participatiemaatschappijen (private equity). Financiële investeerders nemen geen managementrol in en richten zich op de strategie en het financiële management van uw onderneming.  

Management Buy In (MBI) of Buy Out (MBO)

Van Management By In (MBI) of Management By Out (MBO)  is sprake als een externe (MBI) of interne (MBO) kandidaat uw onderneming gedeeltelijk of gefaseerd  over neemt. Een MBI-kandidaat is op zoek naar een nieuwe uitdaging en zal vaak actief worden binnen de onderneming.

Wat is de juiste timing?

Iedere ondernemer is af en toe bezig met de exit-strategie en de vragen daarbij zijn “wat is de juiste timing?” en “wat kan ik van de overnamesom verwachten?”.  We kunnen diverse externe omstandigheden benoemen die de timing bepalen, variërend van de hogere rentestand tot economische groei of toenemende concurrentie tot een unieke kans. De voornaamste overweging bij de timing is echter dicht bij huis: dat bent U zelf.

LNP Benelux gerichte verkoopopdracht
De overnamesom hangt globaal af van een drietal factoren. In de eerste plaats hangt dit af van de eigenschappen van uw eigen bedrijf. Dit zijn dezelfde eigenschappen die bij de bedrijfsscan of bij een bedrijfswaardering worden mee genomen. Het zijn zaken die u zelf kunt beïnvloeden. In de tweede plaats hangt de overnamesom samen met de eigenschappen van de koper. Voor de koper die met de acquisitie synergievoordelen weet te benutten of zich entree verschaft tot een nieuwe markt is uw bedrijf meer waard dan voor een ander.

Hoe kies ik de juiste overname adviseur?

Het verkooptraject bevat een aantal stappen en procedures die correct moeten worden geadresseerd om problemen bij latere stappen of zelfs na de verkoop te voorkomen. Het is verstandig je niet door emoties te laten leiden. Het is natuurlijk van groot belang dat u het vertrouwen heeft dat de geïnteresseerde partij de onderneming op een goede manier voortzet. De overname consultant zal er bij het proces op toezien dat er een goede ‘match’ is, maar tevens dat de informatie van en over de koper klopt, dat alle organisatorische, financiële en juridische afspraken goed worden vastgelegd en dat de verkoper de overname som en alle nabetalingen daadwerkelijk krijgt.

Wie kiest u dan als overname adviseur?

Als u slechts één keer in uw leven uw  onderneming verkoopt, dan is de keuze voor de juiste overnameadviseur de belangrijkste keuze die u in uw leven maakt voor een adviseur. Belangrijke factoren voor de juiste overname consultant zijn: expertise en ervaring, marktkennis en netwerk, organisatie en vertrouwen.

Hoe kies ik de juiste overname adviseur?


Het verkooptraject bevat een aantal stappen en procedures die correct moeten worden geadresseerd om problemen bij latere stappen of zelfs na de verkoop te voorkomen. Het is verstandig je niet door emoties te laten leiden. Het is natuurlijk van groot belang dat u het vertrouwen heeft dat de geïnteresseerde partij de onderneming op een goede manier voortzet. De overname adviseur zal er bij het proces op toezien dat er een goede ‘match’ is, maar tevens dat de informatie van en over de koper klopt, dat alle organisatorische, financiële en juridische afspraken goed worden vastgelegd en dat de verkoper de overname som en alle nabetalingen daadwerkelijk krijgt.

Wie kiest u dan als overname adviseur?


Als u slechts één keer in uw leven uw  onderneming verkoopt, dan is de keuze voor de juiste overnameadviseur de belangrijkste keuze die u in uw leven maakt voor een adviseur. Belangrijke factoren voor de juiste overname adviseur zijn: expertise en ervaring, marktkennis en netwerk, organisatie en vertrouwen.

LNP Benelux - Jorrik Dollekamp

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met Jorrik Dollekamp| Adviseur

📞 +31 88 0278270

📩 jorrik@lnpgroup.com