LNP Benelux - Onze aanpak

Uw onderneming verkopen

LNP Benelux - Onze aanpak

Gestructureerde verkoopopdracht

Veel eigenaren verkopen hun bedrijf maar één keer in hun leven. Bij de beslissing om uw bedrijf te verkopen en daarna het besluit aan wie u verkoopt strijden rationele en emotionele overwegingen om voorrang.

Wij begeleiden ondernemers bij de verkoop van het bedrijf. Indien u als eigenaar de keuze hebt gemaakt om de onderneming te verkopen, dan biedt LNP de mogelijkheid tot een Gestructureerde Verkoopopdracht. Een Gestructureerde Verkoopopdracht is bedoeld voor eigenaren die bij de verkoop een afweging willen maken tussen een aantal passende kandidaten om hiermee een goede toekomst voor het bedrijf, het personeel en de klanten te waarborgen en een optimale exit en overnamesom te realiseren.

Gestructureerde verkoopopdracht

Veel eigenaren verkopen hun bedrijf maar één keer in hun leven. Bij de beslissing om uw bedrijf te verkopen en daarna het besluit aan wie u verkoopt strijden rationele en emotionele overwegingen om voorrang.

Wij begeleiden ondernemers bij de verkoop van het bedrijf. Indien u als eigenaar de keuze hebt gemaakt om de onderneming te verkopen, dan biedt LNP de mogelijkheid tot een Gestructureerde Verkoopopdracht. Een Gestructureerde Verkoopopdracht is bedoeld voor eigenaren die bij de verkoop een afweging willen maken tussen een aantal passende kandidaten om hiermee een goede toekomst voor het bedrijf, het personeel en de klanten te waarborgen en een optimale exit en overnamesom te realiseren.

Infographic verkoopopdracht
LNP Benelux - fusies en overnames

Kennismaken met LNP

Voor aanvang van de opdracht hebben de meeste eigenaren onze adviseur vaak meerdere keren gesproken. De afspraken over de samenwerking worden bondig en helder geformuleerd in de bemiddelingsovereenkomst. Hierbij wordt in een indicatieve planning omschreven wat LNP in welke fase doet en welke bijdrage van u wordt verwacht.

Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen werkt LNP in teams. Het traject start met een kick-off bijeenkomst, waarin we alle komende stappen toelichten en vragen beantwoorden.

Informatie analyseren en documentatie opstellen

In de tweede fase analyseert LNP de door u aangeleverde informatie over de onderneming. LNP stelt in overleg met  de klant een Informatie Memorandum (IM) en een (anoniem) Investment Proposal (IP) op. Het is mogelijk in deze fase een indicatieve waardebepaling te maken. Een waardering tijdens de onderhandelingen in fase 6 heeft als voordeel dat de synergievoordelen van een strategische investeerder kunnen worden meegenomen. 

Marktverkenning

LNP beschikt over een uitstekend netwerk en een uitgebreide database met potentiële kopers. LNP stelt een long en short list samen van kandidaten, verzamelt nadere informatie en bereidt de marktbenadering voor.

Informatie analyseren en documentatie opstellen

In de tweede fase analyseert LNP de door u aangeleverde informatie over de onderneming. LNP stelt in overleg met  de klant een Informatie Memorandum (IM) en een (anoniem) Investment Proposal (IP) op. Het is mogelijk in deze fase een indicatieve waardebepaling te maken. Een waardering tijdens de onderhandelingen in fase 6 heeft als voordeel dat de synergievoordelen van een strategische investeerder kunnen worden meegenomen. 


Marktverkenning

LNP beschikt over een uitstekend netwerk en een uitgebreide database met potentiële kopers. LNP stelt een long en short list samen van kandidaten, verzamelt nadere informatie en bereidt de marktbenadering voor.

LNP Benelux diensten

Potentiële kopers benaderen

LNP benadert in deze fase een groot aantal geselecteerde kandidaten. Omdat grote investeerders dagelijks door meerdere verkopers worden benaderd, is het netwerk aan persoonlijke contacten en de reputatie van LNP essentieel. Na uitwisseling van het Investment Proposal en de Non Disclosure Agreement (NDA) zal het Informatie Memorandum worden verstuurd. De analist en adviseur treden namens u in overleg met de kandidaten om het IM toe te lichten en van gedachten te wisselen hoe de potentiële kopers tegen de overname aankijken. Over deze gesprekken wordt u geïnformeerd.

Introductie van geselecteerde kandidaten

De geselecteerde en gekwalificeerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismaking met de eigenaar. LNP (bege)leidt deze gesprekken en de eigenaar verzorgt een management presentatie die gezamenlijk wordt voorbereid. Met één of enkele partijen vinden vervolggesprekken plaats. LNP zal in deze fase de kandidaat vragen om op basis van specifieke uitgangspunten een indicatief voorstel te doen.

Potentiële kopers benaderen


LNP benadert in deze fase een groot aantal geselecteerde kandidaten. Omdat grote investeerders dagelijks door meerdere verkopers worden benaderd, is het netwerk aan persoonlijke contacten en de reputatie van LNP essentieel. Na uitwisseling van het Investment Proposal en de Non Disclosure Agreement (NDA) zal het Informatie Memorandum worden verstuurd. De analist en adviseur treden namens u in overleg met de kandidaten om het IM toe te lichten en van gedachten te wisselen hoe de potentiële kopers tegen de overname aankijken. Over deze gesprekken wordt u geïnformeerd.


Introductie van geselecteerde kandidaten

De geselecteerde en gekwalificeerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismaking met de eigenaar. LNP (bege)leidt deze gesprekken en de eigenaar verzorgt een management presentatie die gezamenlijk wordt voorbereid. Met één of enkele partijen vinden vervolggesprekken plaats. LNP zal in deze fase de kandidaat vragen om op basis van specifieke uitgangspunten een indicatief voorstel te doen.
LNP Benelux referenties

Onderhandelingen

en LOI

Op basis van de gesprekken en het indicatieve voorstel bepaalt u met welke kandida(a)t(en) in onderhandeling wordt getreden. LNP adviseert u hierbij en zal in deze fase een (tegen)voorstel formuleren en in onderhandeling treden. In deze fase kan het raadzaam zijn om een waardering van uw bedrijf te maken waarin de marktpotentie en synergievoordelen voor een specifieke koper zijn meegenomen. Deze fase wordt afgesloten met een Overeenkomst op Hoofdlijnen of Letter of Intent (LOI).

Due diligence, koopovereenkomst en closing

Na ondertekening van LOI zullen koper en verkoper in overleg een Due Diligence onderzoek uitvoeren en een Koopovereenkomst opstellen. LNP managet dit proces en uw accountant en een door u gekozen jurist verzorgen dit traject. LNP ziet erop toe dat de transactie op het moment van overdracht wordt uitgevoerd conform de afspraken (deal closing). 


De doorlooptijd van een gestructureerde verkoopopdracht is circa 9 tot 12 maanden.

LNP Benelux - Onno Jol

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met Onno Jol |Managing director

📞 +31 88 0278230

📩 onno@lnpgroup.com