LNP Benelux referenties
2 min

Voorbereiden van een verkoop

2 min

Indien u besloten heeft  de onderneming te verkopen, dan heeft het verkoopproces afhankelijk van de situatie in de regel een doorlooptijd van 6 tot 12 maanden. Houdt er rekening mee dat de voorbereiding tijd kan vergen en dat kopers na de transactiedatum graag zien dat u nog geruime tijd actief bent of, in ieder geval de contacten en werkzaamheden zorgvuldig overdraagt.

Als u uw bedrijf op een goede manier wilt overdragen en een maximale overnamesom wilt realiseren is een goede voorbereiding van groot belang. Een bedrijfsscan (link) kan een goed startpunt zijn om vast te stellen aan welke aspecten u voorafgaand aan het verkooptraject aandacht kunt besteden. Het ligt voor de hand om ervoor te zorgen dat het management en relatiebeheer niet langer alleen van u afhankelijk is.  Denk ook bijvoorbeeld aan goede contracten met klanten en personeel, vastlegging van processen, klantenanalyse, het verdienmodel, EBITDA en cashflow,  het zijn allemaal aspecten die de overnamesom mede bepalen.

Bedrijfsscan - Welke type kopers zijn er?

Haal meer uit uw bedrijf. De Bedrijfsscan zorgt voor verbetering van waarde en rendement. Want niet alleen bij verkoop of fusie is het van belang uw kantoor en uw winstniveau op peil te hebben, ook in bestaande situaties zal een regelmatige update zorgen voor een beter rendement. 

De Bedrijfsscan biedt een overzichtelijke handreiking, waarmee u op korte termijn al meer rendement kunt realiseren en op korte en langere termijn de waarde van uw onderneming kunt verhogen. Aan de orde komen:  

✅ Technology
✅ Markt en klanten
✅ Organisatie en management
✅ Strategie
✅ Verdienmodel
✅ Financiën
✅ Benchmark en Rapportage
✅ Advisering en begeleiding

Dankzij de  Bedrijfsscan krijgt de eigenaar een actueel inzicht in zijn bedrijf met de concrete verbeterpunten. Het gegarandeerd verbeterde rendement, dat daarbij op de korte en de lange termijn wordt behaald, verhoogt ieder jaar uw winst en uw bedrijf komt in optimale waarde voor verkoop of fusie.

We onderscheiden een viertal type kopers en bij de selectie voor een passende match is het van belang om hun motieven te kennen om voor- en nadelen af te wegen. 

Ondernemers

Een ondernemer is een persoon die uw onderneming overneemt om deze zelfstandig voort te zetten. In plaats van zelf op te bouwen kiest de ondernemer ervoor om een investering te doen en in uw voetsporen te treden om het bedrijf uit te bouwen. 

Strategische investeerders

Een strategische investeerder is reeds actief in uw of een aanverwante marktsegment. Binnen de ICT zijn er enerzijds lokale en anderzijds internationale generalisten of specialisten. Lokale kopers beogen veelal synergievoordelen te behalen, terwijl internationale partijen tot doel hebben om nieuwe markten te betreden of hun portfolio voor bestaande klanten uit te breiden.  

Financiële investeerders

Een financiële investeerder is meestal een venture capitalist of een participatiemaatschappij. Deze partijen kijken vooral naar het huidige en toekomstige rendement. Venture capitalists zijn bereid om beperktere bedragen te investeren dan participatiemaatschappijen (private equity). Financiële investeerders nemen geen managementrol in en richten zich op de strategie en het financiële management van uw onderneming.   

Management Buy In (MBI) of Buy Out (MBO)

Van Management By In (MBI) of Management By Out (MBO)  is sprake als een externe (MBI) of interne (MBO) kandidaat uw onderneming gedeeltelijk of gefaseerd  over neemt. Een MBI-kandidaat is op zoek naar een nieuwe uitdaging en zal vaak actief worden binnen de onderneming

LNP Benelux - gerichte verkoopopdracht.