LNP Benelux - gerichte verkoopopdracht
2 min

Wat is de juiste timing en wat kan ik van de overnamesom verwachten?

2 min

Iedere ondernemer is af en toe bezig met de exit-strategie en de vragen daarbij zijn “wat is de juiste timing?” en “wat kan ik van de overname som verwachten?” 

We kunnen diverse externe omstandigheden benoemen die de timing bepalen, variërend van de hogere rentestand tot economische groei of toenemende concurrentie tot een unieke kans. De voornaamste overweging bij de timing is echter dicht bij huis: dat bent U zelf. U bepaalt zelf of de bezieling en energie er is, u de juiste persoon bent voor de levensfase van de onderneming, de onderneming past bij uw levensfase, u de verkoopkans voorbij laat gaan of erop in springt.    

De overnamesom hangt globaal af van een drietal factoren. In de eerste plaats hangt dit af van de eigenschappen van uw eigen bedrijf. Dit zijn dezelfde eigenschappen die bij de bedrijfsscan (link) of bij een bedrijfswaardering worden mee genomen. Het zijn zaken die u zelf kunt beïnvloeden. In de tweede plaats hangt de overnamesom samen met de eigenschappen van de koper (link). Voor de koper die met de acquisitie synergievoordelen weet te benutten of zich entree verschaft tot een nieuwe markt is uw bedrijf meer waard dan voor een ander. Een overname adviseur met sectorkennis kan u helpen met het vinden van de juiste match. In de derde plaats is de dealstructuur van belang. Afhankelijk van uw situatie en motieven en de koper kan het voordelig zijn om bijvoorbeeld het bedrijf gefaseerd te verkopen. Ook op dit punt kan uw adviseur u adequaat begeleiden.    

Waardebepaling

Hoe gek het ook mag klinken: het doel van de waardebepaling en het moment bepalen de methodiek en uitkomst van de waardering van uw onderneming. Enkele voorbeelden zullen duidelijk maken waarom dit zo is.

Indien de waardering wordt gebruikt om een nieuwe participant te laten toetreden of een bestaande uit te kopen of om de waardeontwikkeling van de onderneming in de tijd te meten of ondernemingen te vergelijken, dan ligt het accent op (het bepalen van) de uitgangspunten en de methodiek. Het gaat in dat geval om de transparantie en consistentie en, wanneer  belanghebbenden het  erover eens zijn welke financiële gegevens meetellen, dan kan de waarde van de onderneming(en) volgens een overeengekomen formule worden bepaald.

Indien u wilt weten hoeveel uw onderneming waard is omdat u een exit overweegt (link) dan kan op basis van een analyse van bedrijfsgegevens en diverse waarderingsmethodieken een rapportage worden gemaakt.  

Indien de waardering wordt gebruikt tijdens de onderhandelingen met een specifieke koper dan ligt het accent op het maximeren van de overnamesom. De overnamesom hangt samen met de eigenschappen van uw bedrijf, maar ook met de eigenschappen van de koper en met de dealstructuur. Met de juiste strategische partner (link) profiteert de onderneming optimaal van synergievoordelen en met de juiste dealstructuur realiseert u als eigenaar de hoogst mogelijke opbrengst.  

Waarderingsmethodieken

LNP kan een waarderingsrapportage maken en maakt hierbij gebruik van de volgende methodieken: Vergelijkingsmethode, Terugverdientijd, Discounted Cashflow (DCF), Return on Investment (ROI) en de Multi methode.