Wie kiest u als m&a adviseur?
1 min

Wie kiest u als overname adviseur?

1 min

Als u slechts één keer in uw leven uw onderneming verkoopt, dan is de keuze voor de juiste overname adviseur de belangrijkste keuze die u in uw leven maakt voor een adviseur.

Expertise en ervaring

Het selecteren en bij elkaar brengen van partijen, het (re)presenteren van uw bedrijf, het beïnvloeden van kopers en beoordelen van voorstellen, het onderhandelen, het managen van diverse stakeholders en het vastleggen van afspraken, zijn activiteiten die niet iedere accountant of jurist beheerst.  Let er op dat de adviseur beschikt over expertise en ervaring om het fusie- en overnametraject adequaat te leiden en u te begeleiden. Dit kunt u het best doen door te vragen naar eerdere overnames die de adviseur heeft (bege)leidt. Desgewenst kunt u vragen om referenties.

Marktkennis en netwerk

Het verkooptraject ziet er voor bedrijven van iedere omvang en in iedere sector gelijksoortig uit en toch is het van belang dat u een overnameadviseur kiest die bekend is met uw sector. In iedere sector wordt gewerkt met specifieke technologie en expertise, zijn er externe of technologische ontwikkelingen, zijn er specifieke marktpartijen, leveranciers en klanten en marges en verdienmodellen. Afhankelijk van de bedrijfsfactoren, kansen en bedreigingen worden er hogere of lagere overnamesommen gerealiseerd. Ieder segment heeft specifieke investeerders en een goede adviseur kent deze kandidaten en heeft – zeer belangrijk –  entree tot de beslissers. Een adviseur die u en uw bedrijf begrijpt, de markt kent en een netwerk heeft, kan de juiste match maken en de best mogelijke deal realiseren.    

Organisatie

Het team en de organisatie achter de adviseur bepalen mede de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Wat gebeurt er als de adviseur uitvalt? De adviseur heeft de kwaliteiten om het verkooptraject te runnen en de deal te maken. Hoe is de expertise op analytisch, financieel en juridisch terrein geregeld?

Vertrouwen 

De expertise, ervaring, marktkennis van de adviseur, zijn netwerk en de organisatie achter hem of haar zijn niet genoeg. Het verkooptraject vereist een intensieve samenwerking en de centrale vraag luidt: is dit de persoon die u het toevertrouwd om de onderneming te verkopen die u met veel inzet heeft opgezet of uitgebouwd?