lnp-benelux-adviseurs
2 min

Hoe kiest u de juiste overname adviseur?

2 min

Eigenaren vragen zich af of zij zelf hun bedrijf kunnen verkopen of beter een adviseur kunnen inschakelen. Niemand kent het bedrijf beter dan de eigenaar zelf en dat is tegelijkertijd zowel een voordeel als een nadeel. Met de gedrevenheid en kennis kan de eigenaar als geen ander de onderneming aanprijzen, zoals u dat bij klanten doet. Het nadeel van deze betrokkenheid is dat het soms moeilijk is om objectief de sterkten en zwakten te benoemen en naar de onderneming te kijken zoals een koper dat doet. De beste oplossing is als de adviseur de gedrevenheid en kennis van de eigenaar benut tijdens het verkoopproces.

Veel eigenaren zijn dermate betrokken bij het bedrijf dat emotionele aspecten de overhand kunnen krijgen. Wel of niet verkopen, de wens dat een familielid of kroonprins het bedrijf overneemt, de vraag hoe het zonder de eigenaar verder moet, hoe personeel en klanten op een eventuele verkoop reageren en hoe uw eigen toekomst er binnen of buiten het bedrijf uit ziet – het zijn lastige vragen. Loslaten is het moeilijkste wat er is en de keuze om te verkopen wordt nooit lichtvaardig genomen. Als de keuze om te verkopen eenmaal genomen is, is het verstandig om iemand in de arm te nemen die de persoonlijke gevoelens begrijpt en tegelijkertijd het verkooptraject in goede banen kan leiden.

 Het verkooptraject zelf bevat immers een aantal stappen en procedures die correct moeten worden geadresseerd om problemen bij latere stappen of zelfs na de verkoop te voorkomen.

Ook bij de keuze voor een bepaalde koper of strategische partner is het verstandig om je niet alleen door emoties te laten leiden. Natuurlijk is het van groot belang dat u het vertrouwen heeft dat de geïnteresseerde partij de onderneming op een goede manier voortzet, de bedrijfscultuur koestert en de toekomst voor het personeel en klanten waarborgt. De overname adviseur zal er bij het proces op toezien dat er een goede “match” is, maar tevens dat de informatie van en over de koper klopt, dat alle organisatorische, financiële en juridische afspraken goed worden vastgelegd en dat de verkoper de overnamesom en alle nabetalingen daadwerkelijk krijgt. 

Het verkoopproces is tijdrovend en de grootste valkuil is dat de ondernemer zich hierop richt in plaats van de focus te houden op het runnen van de onderneming. Het risico is dat doelstellingen en prognoses niet worden gehaald, waardoor de overnamesom lager uitvalt.

 Er is de afweging van de kosten versus de (meer)opbrengsten van de adviseur. De kosten zijn vooraf wat makkelijker te bepalen dan de (meer)opbrengsten en in zijn algemeenheid geldt dat bij de verkoop van een kleine onderneming de kosten relatief hoog zijn. Al vrij snel zal de investering in een goede adviseur zich terugbetalen in de vorm van een hogere overnamesom en betere en heldere voorwaarden. Een toelichting op de toegevoegde waarde en (meer)opbrengsten van de adviseur is een legitieme vraag die u gerust mag stellen.